بالگرد دریایی چین

مسلح شدن بالگرد دریایی چین به موشک هوا به سطح

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۹