زنجیره تأمین صنایع نیمه‌هادی چین

مشارکت ۹۰ شرکت چینی برای توسعه زنجیره تأمین صنایع نیمه‌هادی

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۵