زنجیره تأمین صنایع نیمه‌هادی چین

مشارکت 90 شرکت چینی برای توسعه زنجیره تأمین صنایع نیمه‌هادی

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۵