جنگ فناوری چین با آمریکا

مقام ارشد چینی استراتژی این کشور در جنگ فناوری با ایالات متحده را تشریح کرد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۸