وزیر دفاع بایدن

مواضع تند وزیر دفاع احتمالی بایدن علیه چین

  • ۱۳۹۹-۰۸-۲۵