موتور توربوفن WS-15 جنگنده های نسل 5 جدید چینی

موتورهای جدید برای اژدهای توانای چین

  • ۱۴۰۰-۰۲-۰۴