موشک انداز CM-501G چینی

موشک انداز خاص چینی در نمایشگاه تسلیحاتی امارات

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۸