موشک چینی

موشک YJ-18 چینی از نمای نزدیک

  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۴