موفقیت نخستین کشتی بدون سرنشین مجهز به هوش مصنوعی در چین

  • ۱۴۰۱-۰۷-۱۱