ناو 13 هزار تنی چین وارد خدمت شد

ناو ۱۳ هزار تنی چین وارد خدمت شد

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۹