نقشه راه صنعت خودروی چین، مسیر آینده این صنعت را ترسیم می‌کند

  • ۱۴۰۰-۰۱-۲۹