جنگنده سوخو 30 ساخت روسیه

نگاهی به دو جنگنده اصلی در هند و چین

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۵