نیاز چین به پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی و تراشه‌ها برای کاهش فاصله با غرب

  • ۱۴۰۲-۰۸-۱۶