هدایت کامل یک ماهواره به دست هوش مصنوعی برای نخستین بار

  • ۱۴۰۲-۱۰-۱۱