هدف شنژن برای تبدیل به مرکز هوش مصنوعی چین

  • ۱۴۰۲-۰۴-۲۹