هواپیماهای فضایی آینده چین قادر به نشست و برخاست از فرودگاه‌ها می‌شوند

  • ۱۴۰۰-۱۲-۰۳