هواپیمای ترابری Y-20 چین

هواپیمای ترابری سنگین چین در منطقه پر اختلاف

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۳