هوش مصنوعی؛ میدان رقابت جهان آینده در سایه حضور پرقدرت چین

  • ۱۴۰۰-۰۲-۰۱