هوش مصنوعی و ایجاد تغییرات اساسی در کشاورزی چین

  • ۱۴۰۲-۰۱-۲۰