اقتصاد چین

 ویروس کرونا به اقتصاد چین کمک کرد تا فاصله با اقتصاد آمریکا را یک تریلیون دلار کم کند

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۱