ناوچه‌های موشک انداز تایپ 056 در چین

پایان تولید ناوچه‌های موشک انداز تایپ 056 در چین

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۱