هواپیمای ترابری چین

پرواز هواپیمای ترابری چین با موتور بومی

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۵