پیشرفت دانشمندان چینی در زمینه هوش مصنوعی در تحقیقات دارویی

  • ۱۴۰۲-۰۵-۲۴