شی جینپینگ رئیس‌جمهور چین

پیشنهاد چین به گروه 20: استفاده از QR کد جهانی برای آزادسازی مسافرت‌های خارجی

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۳