شی جینپینگ رئیس‌جمهور چین

پیشنهاد چین به گروه ۲۰: استفاده از QR کد جهانی برای آزادسازی مسافرت‌های خارجی

  • ۱۳۹۹-۰۹-۰۳