ظرفیت صنعتی چین

چالش‌های بایدن برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی در صنایع پیشرفته

  • ۱۳۹۹-۱۲-۰۹