تماس‌های تلفنی رمز گذاری شده کوانتومی

چاینا تلکام در یک برنامه آزمایشی جدید تماس‌های تلفنی رمزگذاری شده کوانتومی را آغاز می‌کند

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۰