ک‌های کوچک حومه‌ای چین

چرا بانک‌های کوچک حومه‌ای چین مهم هستند و آنها با چه مشکلاتی روبرو هستند؟

  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۸