جنبش اسلامی ترکستان شرقی

 چگونه جنگ داخلی سوریه جنگجویان اویغور را به خود جلب کرد و گروه جدایی‌طلب TIP را بر سر راه چین قرار داد؟

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۰