چگونه چین زیرساخت‌هایش را برای تحکیم قدرت نظامی در امتداد مرزها توسعه می‌دهد؟

  • ۱۴۰۲-۰۵-۱۱