چین استفاده از هوش مصنوعی در تحقیقات علم و فناوری را تسریع می‌کند

  • ۱۴۰۲-۱۰-۰۲