چین اولین تراشه بومی پردازش داده را تولید کرد

  • ۱۴۰۲-۰۴-۲۱