آزمایش ارتباطات کوانتومی

چین با آزمایش ارتباطات کوانتومی، به ایجاد یک شبکه ضد هک نزدیک شد

  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۰