چین با ساخت سیستمی برای مقابله با سیارک‌ها از زمین دفاع می‌کند

  • ۱۴۰۱-۰۵-۰۳