ذخایر اوراق قرضه آمریکایی در اختیار چین

چین برای اولین بار پس از شش ماه، در ماه نوامبر میزان ذخایر اوراق قرضه آمریکایی را افزایش داد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۶