چین برای مقابله با خشکسالی به فناوری متوسل می‌شود

  • ۱۴۰۱-۱۲-۱۶