فناوری‌های حساس چین

چین برای مقابله مثل با تحریم‌های خارجی، شرایط صادرات فناوری‌های حساس را سخت‌گیرانه‌تر کرد

  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۴