نیروهای مسلح چین

 چین برای نظامیانش دست به جیب شد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۵