فناوری‌های پیشرفته چین

چین برای کنترل استانداردهای حیاتی فناوری با غرب می‌جنگد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۱