چین قطب برتر تولید جهان

چین برای یازدهمین سال متوالی همچنان قطب برتر تولید جهان است

  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۲