چین به دنبال جلوگیری از تکرار بحران کمبود انرژی

  • ۱۴۰۲-۰۴-۱۶