صنایع دفاعی و ارتش چین

چین به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاران دفاعی

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۴