چین تا سال ۲۰۲۵ سفرهای توریستی زیر مداری در فضا انجام می‌دهد

  • ۱۴۰۱-۱۲-۱۳