چین در برابر F-35 آمریکا، این جنگنده پیشرفته را ساخت

  • ۱۴۰۱-۰۶-۲۷