فناوری ایجاد باران در چین

 چین در تلاش برای پیشرفت فناوری ایجاد باران است

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۲