چین در توسعه مدل‌‌های زبانی هوش مصنوعی از آمریکا پیشی گرفت

  • ۱۴۰۲-۱۰-۰۳