زیردریایی چین

چین در حال پیشی گرفتن از آمریکا در تعداد زیردریایی

  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۴