ایستگاه فضایی چین

چین ساخت اولین ایستگاه فضایی را آغاز می‌کند

  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۶