ماده معدنی کمیاب خاکی در چین

چین صادرات عناصر معدنی کمیاب را با هدف ضربه زدن به صنعت دفاعی آمریکا کاهش می‌دهد

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۸