چین فناوری انتقال انرژی خورشید از ماورای جو به زمین را آزمایش می‌کند

  • ۱۴۰۱-۰۷-۲۶