فناوری نیمه‌ هادی چین

چین نیمه‌هادی‌ها را به نفت جدید تبدیل می‌کند

  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۰