بمب افکن‌ های چینی

چین همچنان عقب‌تر از روسیه و آمریکا در بمب افکن‌ها

  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۷